อุปกรณ์สื่อสาร

วิทยุสื่อสาร
1. มีศุนย์วิทยุสื่อสารสำหรักติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ รปภ. ในเขต โดยมีกำลังส่งสูง
2. มีวิทยุสื่อสารประจำตัว รปภ. สำหรับสื่อสาร รับข้อมูล

 


พิมพ์