เกี่ยวกับเรา

บริษัท รักษาความปลอดภัย เชนจ์ปากเกร็ด จำกัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย เชนจ์ปากเกร็ด จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ให้บริการการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ และบุคคลใน การบริหารจัดการประกอบด้วยผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ซึ่งล้วนแต่ผ่านการเป็นมืออาชีพในงานรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ รวมถึงเจ้าหน้าที่ รปภ.เราได้คัดสรรและมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัย,การ อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ฯลฯ จนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ และเป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้บริการทุกท่าน

การบริการ รักษาความปลอดภัย

บุคคล สถานที่

ด้วยทีมเจ้าหน้าที่ ที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ พร้อมด้วยอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ที่ทันสมัย.