กิจกรรมบริษัท

โครงการร่วมนํ้าใจช่วยภัยนํ้าท่วมบ้านตลุก  จ.ชัยนาท

 

 

ทริปล่องแพ จ.กาญจนบุรี

 

งานเลี้ยงปีใหม่บริษัท ล่องเรือเจ้าพระยา

 บริษัทร่วมกันเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพฯ บิดา นายนิพนธ์  เหลืองทองคำ  ณ วัดบึงทองหลาง

อบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย  วันที่18 กุมภาพันธ์ 2567

 

 

 

ทริปท่องเที่ยวประจำปี วันที่20 พฤษภาคม 2567  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


พิมพ์