การฝึก เจ้าหน้าที่ รปภ.

อบรมความรู้เกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัย

ฝึกภาคสนาม

 

 

 

 


พิมพ์